Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

BornInMay
Przecież ręce są po to, żeby kogoś przytulić
— Pingwiny z Madagaskaru
BornInMay
Co byś zrobiła, gdybyś się nie bała?
— To rób tak, jakbyś się nie bała
Reposted fromgeralt geralt viaarrependimento arrependimento
BornInMay
Nikogo tak jak Ciebie w życiu mym nie potrzebuję.
— Bezimienna
5201 900c 500

kingcheddarxmas:

a man on a mission

Reposted fromemmalead emmalead viapuddding puddding
BornInMay
0871 c316 500
Reposted frombukoz bukoz viapuddding puddding
BornInMay
7954 6178
Reposted fromiamstrong iamstrong viakonwalia konwalia
BornInMay
Odchodzenie zawsze łączy się ze strachem.
— Dorota Terakowska – Poczwarka
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
BornInMay
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromunr-eal unr-eal viaarrependimento arrependimento
BornInMay
Reposted fromlamborg lamborg vialaloo laloo
BornInMay
2987 f7f9 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaproncrelles proncrelles

January 24 2015

BornInMay
8279 e971
Reposted fromcalifornia-love california-love viaAirisha Airisha
BornInMay
BornInMay
4946 7dea
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamrsciastko mrsciastko
BornInMay
3535 5852
Reposted fromdebaser debaser viapuddding puddding
1981 c127 500
Reposted fromwonders- wonders- viapuddding puddding
BornInMay
5939 f114
###
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaAirisha Airisha
BornInMay
Mój Eden jest tam gdzie twój rytm bicia serca
— O.S.T.R.
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
BornInMay
Pamiętaj, najwięcej strachu kryje się w głowie
— E. L. James
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl